Opstilling til brygning
Denne opstilling gav en del vandpjaskeri i køkkenet.
Kølerøret skulle vrides, for at alt kunne nå.Der løb kølevand ud flere steder
Forsøgsopstillingen i kælderen
Endelig opstilling. Mæskningen er godt i gang. Nu uden gener.Indsatssien tømmes. Måske er "kranen" ikke høj nok?
Urten køles ned til 26 grader (uden at køkkenet bliver oversvømmet)